Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SCIENCE - STUDY 2 : ke xue -[yan;yan] jiu

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SCIENCE - STUDY 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
accountancy [hui;kuai] ji
会计
會計
aeronautics hang [kong;kong] xue
航空学
航空學
anthropology ren lei xue
人类学
人類學
archeology, archaeology kao gu xue ,kao gu xue
考古学,考古学
考古學,考古學
astrology [zhan;zhan] xing [shu;zhu]
占星术
占星術
calligraphy shu fa
书法
書法
choreography ba lei wu dao yi [shu;zhu]
芭蕾舞蹈艺术
芭蕾舞蹈藝術
cosmetology zheng rong [shu;zhu]
整容术
整容術
economics [jing;jing] [ji;ji]
经济
經濟
entomology kun chong xue
昆虫学
昆蟲學
etiology, aetiology yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]
原因论,原因论
原因論,原因論
ornithology [diao;niao] lei xue
鸟类学
鳥類學
radiology fang she xue
放射学
放射學
rheology liu bian xue
流变学
流變學
seismology [de;di] zhen xue
地震学
地震學
sociology she [hui;kuai] xue
社会学
社會學
telegraphy dian xin fa
电信法
電信法
telepathy telepathy
telepathy
telepathy
theology shen xue
神学
神學
topology [ta;tuo] pu [jie;jie] gou
拓扑结构
拓撲結構

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SCIENCE - STUDY 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-