Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
TRAIN STATION 1 : huo [che;ju] zhan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. air conditioned
Answer: bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi
被适应的空气
被適應的空氣

2. arrival
Answer: dao lai
到来
到來

3. board
Answer: [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]
委员会
委員會


4. cabin
Answer: ke cang
客舱
客艙

5. cancellation
Answer: qu xiao
取消
取消

6. cloakroom
Answer: ji wu [chu;chu]
寄物处
寄物處

7. coach
Answer: [jiao;jiao] lian
教练
教練

8. compartment, carriage
Answer: ≥ [jian;jian] ,zhi jia
隔间,支架
隔間,支架

9. confirmation
Answer: que ren
确认
確認

10. delay
Answer: yan chi
延迟
延遲

11. departure
Answer: li kai
离开
離開

12. discount
Answer: [she;zhe;zhe] kou
折扣
折扣

13. early
Answer: ji zao
及早
及早

14. engine
Answer: yin qing
引擎
引擎

15. fare, price
Answer: [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]
车费,价格
車費,價格

16. first class
Answer: tou deng
头等
頭等

17. get-off
Answer: [de;de;dei] dao
得到
得到

18. information desk
Answer: wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處

19. lower berth
Answer: xia ceng chuang [pu;pu]
下层床铺
下層床鋪

20. luggage
Answer: [hang;hang;heng;xing] li
行李
行李

21. luggage locker
Answer: [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱

22. luggage rack
Answer: [hang;hang;heng;xing] li jia
行李架
行李架

23. on time
Answer: zhun shi
准时
準時

24. one-way ticket
Answer: [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票

25. platform
Answer: ping [tai;tai]
平台
平臺

26. platform ticket
Answer: zhan [tai;tai] piao
站台票
站臺票

27. railway
Answer: tie lu
铁路
鐵路

28. reservation
Answer: bao liu
保留
保留

29. round-trip ticket
Answer: shuang cheng piao
双程票
雙程票

30. schedule
Answer: ri cheng biao
日程表
日程表

31. seat
Answer: wei zi
位子
位子

32. seat number
Answer: zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼

33. second class
Answer: di er [ge;ge] lei
第二个类
第二個類

34. sitting room
Answer: ke ting
客厅
客廳

35. sleeping car
Answer: shui [che;ju]
睡车
睡車

36. ticket machine
Answer: piao ji qi
票机器
票機器

37. ticket office
Answer: shou piao [chu;chu]
售票处
售票處

38. time table
Answer: shi [jian;jian] biao
时间表
時間表

39. toilet
Answer: [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間

40. upper berth
Answer: [shang;shang] [pu;pu]
上铺
上鋪

41. waiting room
Answer: hou zhen shi
候诊室
候診室

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : TRAIN STATION 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-