Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
TRAIN STATION 1 : huo [che;ju] zhan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : TRAIN STATION 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
air conditioned bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi
被适应的空气
被適應的空氣
arrival dao lai
到来
到來
board [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]
委员会
委員會
cabin ke cang
客舱
客艙
cancellation qu xiao
取消
取消
cloakroom ji wu [chu;chu]
寄物处
寄物處
coach [jiao;jiao] lian
教练
教練
compartment, carriage ≥ [jian;jian] ,zhi jia
隔间,支架
隔間,支架
confirmation que ren
确认
確認
delay yan chi
延迟
延遲
departure li kai
离开
離開
discount [she;zhe;zhe] kou
折扣
折扣
early ji zao
及早
及早
engine yin qing
引擎
引擎
fare, price [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]
车费,价格
車費,價格
first class tou deng
头等
頭等
get-off [de;de;dei] dao
得到
得到
information desk wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處
lower berth xia ceng chuang [pu;pu]
下层床铺
下層床鋪
luggage [hang;hang;heng;xing] li
行李
行李
luggage locker [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱
luggage rack [hang;hang;heng;xing] li jia
行李架
行李架
on time zhun shi
准时
準時
one-way ticket [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票
platform ping [tai;tai]
平台
平臺
platform ticket zhan [tai;tai] piao
站台票
站臺票
railway tie lu
铁路
鐵路
reservation bao liu
保留
保留
round-trip ticket shuang cheng piao
双程票
雙程票
schedule ri cheng biao
日程表
日程表
seat wei zi
位子
位子
seat number zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼
second class di er [ge;ge] lei
第二个类
第二個類
sitting room ke ting
客厅
客廳
sleeping car shui [che;ju]
睡车
睡車
ticket machine piao ji qi
票机器
票機器
ticket office shou piao [chu;chu]
售票处
售票處
time table shi [jian;jian] biao
时间表
時間表
toilet [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
upper berth [shang;shang] [pu;pu]
上铺
上鋪
waiting room hou zhen shi
候诊室
候診室

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : TRAIN STATION 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-