Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MONEY : jin qian

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

cent

  [fen;fen]

  mei yuan

  chu xu zhang hu

  [zhuai;zhuan;zhuan] zhang [ka;qia]

  Half-n-half Clue
 

2.

credit card

  mei yuan

  xin yong [ka;qia]

  [jia;jiao;jue] qian

  [fen;fen]

  Half-n-half Clue
 

3.

coins

  ATM

  lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao ,lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao

  [jing;jing] chang [wang;wang] lai zhang hu

  ying bi

  Half-n-half Clue
 

4.

bank account

  [jia;jiao;jue] qian

  [jing;jing] chang [wang;wang] lai zhang hu

  mei yuan

  yin [hang;hang;heng;xing] zhang hu

  Half-n-half Clue
 

5.

savings account

  lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao ,lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao

  [jing;jing] chang [wang;wang] lai zhang hu

  chu xu zhang hu

  yin [hang;hang;heng;xing] zhang hu

  Half-n-half Clue
 

6.

ATM

  [zhuai;zhuan;zhuan] zhang [ka;qia]

  yin [hang;hang;heng;xing] zhang hu

  ATM

  [jia;jiao;jue] qian

  Half-n-half Clue
 

7.

debit card

  [zhuai;zhuan;zhuan] zhang [ka;qia]

  xian jin

  piao [ju;ju]

  [fen;fen]

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-