Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MONEY : jin qian

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. ATM
Answer: ATM
ATM
ATM

2. bank account
Answer: yin [hang;hang;heng;xing] zhang hu
银行帐户
銀行帳戶

3. bill
Answer: piao [ju;ju]
票据
票據


4. cash
Answer: xian jin
现金
現金

5. cent
Answer: [fen;fen]

6. credit card
Answer: xin yong [ka;qia]
信用卡
信用卡

7. current account
Answer: [jing;jing] chang [wang;wang] lai zhang hu
经常往来帐户
經常往來帳戶

8. debit card
Answer: [zhuai;zhuan;zhuan] zhang [ka;qia]
转账卡
轉賬卡

9. dime
Answer: [jia;jiao;jue] qian
角钱
角錢

10. dollar
Answer: mei yuan
美元
美元

11. savings account
Answer: chu xu zhang hu
储蓄帐户
儲蓄帳戶

12. traveler's checks, traveller's cheques
Answer: lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao ,lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao
旅行支票,旅行支票
旅行支票,旅行支票

13. coins
Answer: ying bi
硬币
硬幣

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MONEY


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-