Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MONEY : jin qian

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MONEY

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
ATM ATM
ATM
ATM
bank account yin [hang;hang;heng;xing] zhang hu
银行帐户
銀行帳戶
bill piao [ju;ju]
票据
票據
cash xian jin
现金
現金
cent [fen;fen]
credit card xin yong [ka;qia]
信用卡
信用卡
current account [jing;jing] chang [wang;wang] lai zhang hu
经常往来帐户
經常往來帳戶
debit card [zhuai;zhuan;zhuan] zhang [ka;qia]
转账卡
轉賬卡
dime [jia;jiao;jue] qian
角钱
角錢
dollar mei yuan
美元
美元
savings account chu xu zhang hu
储蓄帐户
儲蓄帳戶
traveler's checks, traveller's cheques lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao ,lu: [hang;hang;heng;xing] zhi piao
旅行支票,旅行支票
旅行支票,旅行支票
coins ying bi
硬币
硬幣

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MONEY


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-