Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

dressmaker

  cai [feng;feng]

  nong min

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren

  Half-n-half Clue
 

2.

tourist guide

  ∋ gu

  lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  dian ying dao yan

  Half-n-half Clue
 

3.

social worker

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  ∋ gu

  cheng ban ren

  Half-n-half Clue
 

4.

travel agent

  zhu fu

  lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren

  zhuang shi [yuan;yun;yun]

  [yan;yin] cao ling shou shang

  Half-n-half Clue
 

5.

cowboy

  zhu fu

  niu [zai;zi;zi]

  ∋ gu

  feng chuang qing jie qi

  Half-n-half Clue
 

6.

miner

  xiao chou

  kuang gong

  [zhan;zhan] [bo;bu] zhe

  ∋ gu

  Half-n-half Clue
 

7.

forest ranger

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  bian ji shu mu zhe

  mai hua ren

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-