Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Nice to meet you!

  Dōzo yoroshiku onegai shimasu.

  Dō itashimashite.

  Hajimemashite,

  Dōmō arigatō gozaimasu.

  Half-n-half Clue
 

2.

Do you have any questions?

  Shitsumon ga arimasu ka?

  Okuni wa nan desu ka?

  Onamae wa nan desu ka?

  Kotae ga arimasu ka?

  Half-n-half Clue
 

3.

Good bye, Izumi.

  Konbanwa, Izumi.

  Kudasai, Izumi.

  Sayōnara, Izumi.

  Arigatō, Izumi.

  Half-n-half Clue
 

4.

I will see you soon.

  Ja mata.

  Yoroshiku.

  Arigatō.

  Sayōnara.

  Half-n-half Clue
 

5.

Good Evening, Ryo.

  Konbanwa, Ryo.

  Arigatō, Ryo

  Sayōnara, Ryo.

  Sumimasen, Ryo

  Half-n-half Clue
 

6.

Good Night, Sato.

  Sumimasen, Sato

  Oyasumi nasai, Sato.

  Arogatō, Sato

  Sayōnara, Sato.

  Half-n-half Clue
 

7.

Good Morning, Akio.

  Arigatō, Akio

  Kudasai, Akio

  Ohayō gozaimasu, Akio.

  Sayōnara, Akio.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Greetings - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2017 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -