Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Very well, thank you.

  Konnichiwa

  Genki desu, arigatō.

  Dōmō arigatō.

  Sumimasen

  Half-n-half Clue
 

2.

Good Luck, Ichiro.

  Hajimemashite, Ichiro. 

  Ganbatte kudasai, Ichiro.

  Sumimasen, Ichiro.

  Dōzo yoroshiku, Ichiro.

  Half-n-half Clue
 

3.

What is your name?

  Onamae wa nan desu ka?

  Kare no namae wa nan desu ka?

  Okuni wa nan desu ka?

  Watashi no namae wa nan desu ka?

  Half-n-half Clue
 

4.

Good Night, Sato.

  Arogatō, Sato

  Sayōnara, Sato.

  Sumimasen, Sato

  Oyasumi nasai, Sato.

  Half-n-half Clue
 

5.

My name is Tarō.

  Kare no namae wa Tarō desu.

  Watashi no namae wa Tarō desu.

  Anata no namae wa Tarō desu.

  Watashi no tomodachi wa Tarō desu.

  Half-n-half Clue
 

6.

How are you?

  Sore ja mata.

  Ogenki desu k?

  Dō desu ka?

  Matane.

  Half-n-half Clue
 

7.

See you later, Hayato.

  Sumimasen, Hayato

  Sayōnara, Hayato.

  Konbanwa, Hayato

  Soreja mata, Hayato.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • /cgi/online/serve.cgi/squizzes/japanese/learn/japanesesl1.html
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -