Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Colours, Days & Months : English - Japanese Translation Game
(Iro, Yōbi & Tsuki : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

January

  kuroi

  ichigastu

  juuichigatsu, jūichigatsu

  shiroi

  Half-n-half Clue
 

2.

red

  akai

  kugatsu

  kiiro

  chairo

  Half-n-half Clue
 

3.

grey

  nichiyoubi, nichiyōbi

  getsuyoubi, getsuyōbi

  haiiro

  kuroi

  Half-n-half Clue
 

4.

December

  tankoushoku

  shigatsu

  juunigatsu, jūinigatsu

  shiroi

  Half-n-half Clue
 

5.

April

  shigatsu

  nichiyoubi, nichiyōbi

  kiniro

  shiroi

  Half-n-half Clue
 

6.

Monday

  getsuyoubi, getsuyōbi

  gogatsu

  shiroi

  ichigastu

  Half-n-half Clue
 

7.

black

  akai

  midori

  gogatsu

  kuroi

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2021 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-