Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Fruits & Vegetables : English - Japanese Translation Game
(Kudamono to Yasai : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

corn

  tomato

  toumorokoshi (tōmorokoshi)

  oriibu, orību

  seri

  Half-n-half Clue
 

2.

fig

  minto

  ichijiku

  budou, budō

  seiyounegi, seiyōnegi

  Half-n-half Clue
 

3.

radish 

  hakusai

  hourensou, hōrensō

  endou, endō

  daikon

  Half-n-half Clue
 

4.

cauliflower 

  painappuru

  ichijiku

  asuparagasu

  hanayasai

  Half-n-half Clue
 

5.

zucchini, courgette

  remon

  zukkiini, zukkīni

  nashi

  seiyounegi, seiyōnegi

  Half-n-half Clue
 

6.

raspberry  

  naganegi

  ringo

  tamana, kyabetsu

  kiichigo

  Half-n-half Clue
 

7.

leek 

  remon

  chisha, retasu

  seiyounegi, seiyōnegi

  hakusai

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-